OM SKIFTEKÆR
   
KARTOFLER
-kartofler i haven
-kartoffelprojekt:
gamle sorter
 
GRØNTSAGER
OPSKRIFTER
FASTE KØRESPOR
  PAKKERI
VINDMØLLER
  KONTAKT
forside
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
OM SKIFTEKÆR

Gården ligger på Vest Tåsinge,ud mod Ø Havet og har været dyrket økologisk siden sommeren 1998, af Marie og Peter.
Marie og Peter har tidligere drevet den økologiske gård Gartneriet Kærhede, i Vestjylland, og har arbejdet med økologi siden 1983.

Skiftekær er en slægtsgård som kan føres tilbage til Maries familie. - Midt på en af markerne ligger en 5000 år gammel gravhøj ved navn Capes høj, med en storslået udsigt ud over Øhavet.

2004 opførtes danmarks største halmbyggeri i form af en lagerhal der rummer Skiftekærs pakkeri samt lagerplads til kartofler og grøntsager.
2007 færdiggjordes en maskinhal udformet i samme stil, bortset fra at denne ikke er isoleret med halm. - Begge bygninger falder i kraft af den organiske byggestil smukt ind i landskabet. -

ØKOLOGISKE GRØNTSAGER
Klimaet på den vestlige del af øen er velegnet til dyrkning af svampefølsomme afgrøder som kartofler, løg og jordbær.
Tåsinge var oprindelig en stor frugthave af samme årsag.
Dette forsøger vi nu at gøre til virkelighed igen.
 
På gården er en ældre vindmølle ( 1988 ) som er købt af et vindmøllelaug I 2000
OM CO2 politik

 I 2007 fik vi tilladelse til af bruge strømmen direkte fra vores mølle, først og dernæst sælge resten til El-selskabet.
Vi har et el forbrug ca 1.000.000 Kwh og producerer med den gamle skiftkær møllen ca  400.000 kwh  om året.
Vi har således totalt set rent energimæssig, en negativ balance i vores grønne energiregnskab.
Vi producerer væsentlig  mindre grøn energi end vi bruger.  Det fordhold vil vi rigtig gerne have bragt i orden med vores nye vindmølle.
Vindenergi og bedre udnyttelse af eksempelvis strøm fra vindmøllen, samt reduceret jordbehandling er en af vores veje til at blive 100 % CO2-neutral
.

 
Vi  økologer tænker ikke kun på en faktor, vi er vant til at tænke i helheder , miljøet, og klimaet er en naturlig del af det for os.
 Det er dog en anderledes udfordring  at tænke klimaet ind i økologien.
Selv vores kunder er nu begyndt at spørge efter et CO2 regnskab på vores grønsager.  

Forudsætninger for vores strategi.: 
I fremtiden lægger man op til at strømmen skal koste forskelligt på forskellige tidspkt af døgnet og ved forskellige vejr typer. Ved megen vind, bliver strømmen billigere end i stille vejr.Ved stort forbrug omkring spisetiderne skal strømmen være dyrere end f.eks om natten. 

Markdriften:
Eldrevne maskiner
Små  selvkørende maskiner
Reduceret jordbehandling,  bed dyrkning uden pløjning
Robot teknologi og GPS styring
Alsidigt sædskifte med mellemafgrøder især i form af kløver. 

Der er mange operationer i marken, herunder pløjning, harvning og radrensning med traktor, hvor vi i dag bruger dieselolie som drivmiddel, hvor vi fremover må se os om efter Eldrevne maskiner, som måske også er mindre og så måske kan køre selv, vedhjælp af gps ogRobotteknologi.

Vi må fortsat også lære at  køre færrest  gange i marken. 


Pakkeriet og lageret.
Valg af tromlemotorer i stedet for gear motorer til maskinerne
Oplade batteridrevne eltruck m.m. når strømmen er billigst= mindst CO2 belastende

Reducere køling i kølelager til mindst muligt CO2 belastning ved hjælp af is lager m.m.

Genbruge varmedannelse fra køleanlæget til opvarmning. 

Andre foranstaltninger

Reducere CO2 belastningen ved mindst mulig transport af varer

Styrke lokalsalget.

Fylde lastbilerne helt op når de endelig kører. 

Alle ovenstående teknikker og ideer er ikke nye og for 90 % vekommende kan de bruges
i andre virksomheder og sammenhænge.

Hvad der i dag, er meget brug for , er at vi får koblet tingene rigtigt sammen og  indført noget udvikling og brugbar teknologi som vi kan bruge ude på bedrifterne. 

Det er vigtigt at vi som økologer fortsat går forrest, det er vi pligtige til og det ligger også
til hele vores grundopfattelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Skiftekær økologi Aps v/Peter Bay Knudsen & Marie Ejlersen SørenLolksvej 2, 5700, Svendborg TÅSINGE Tel.:6354 0010